ຂ່າວລາຍວັນ

ປະກາດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ

ປະກາດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ

1. ຊ່າງໄຟຟ້າ 2.000.000 -5.000.000 ກີບ

2. ຊ່າງເຊື່ອມຈອດ 2.000.000-5.000.000 ກີບ

3. ກຳມະກອນທົ່ວໄປ 1.600.000 -2.000.000 ກີບ

4. ຊ່າງກື້ງ 5.000.000-10.000.000 ກີບ

5. ແປພາສາຈີນ 2.000.000-5.000.000 ກີບ

6. ຄົນຂັບລົດ 2.000.000-5.000.000ກີບ

7. ຊ່າງແປງລົດ 2.000.000-5.000.000ກີບ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເມືອງ ປາກກະດິງ ບ້ານ ທົ່ງນາມີ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 77127777

ທີມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button