ຂ່າວລາຍວັນ

ມື້ນີ້ ລາວ

ວັນທີ14.12.2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທັງໝົດ ຄົນ ພາຍໃນ 24 ຊມ

ມື້ນີ້ເພີ່ມໃຫມ່

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 14/12/21, ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ 7291 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ກວດພົບເຊື້ອ 1363 ຕົວຢ່າງ, . ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 705ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK)26 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 9 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ເຊກອງ (SK) 8 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 78 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ວຽງຈັນ (VTo) 105 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 71 ຄົນ

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 110 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 71 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL).0 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 35 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 19 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM)45 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 27 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 16 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button