ຂ່າວລາຍວັນ

ສັບພະຄຸນປົວ: ຕານເຕັ້ນ,ປາດແຜເກີດຈາກນ້ຳຮ້ອນລວກ ຫລື ຖືກສັດ ກັດຕ່ອຍ

ໃບຖອນຜິດ ຫລື ຫວ່ານຈອດ

ສັບພະຄຸນປົວ: ຕານເຕັ້ນ,ປາດແຜເກີດຈາກນ້ຳຮ້ອນລວກ ຫລື ຖືກສັດ ກັດຕ່ອຍເຊັ່ນ: ໝາກັດ, ງູກັດ ແມວກັດ ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນ

😀😀ວີທີກີນແລະທາ: ກີນມື້ລະ 2 ໃບ ,ຖືກສັດກັດ ເອົາທຸບແລ້ວທາ ແລະ ກີນພ້ອມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!