ຂ່າວລາຍວັນ

ແຊຕໍ່ ທາງໃດໃຜຮັບລ້າງຫ້ອງນໍ້າ

ໂອຍເນາະກູຢາກ ຕ າ ຍເດ້ ເນາະ ທາງໃດໃຜຮັບລ້າງຫ້ອງນໍ້າລ້າງຂີ້ລ້າງຍ້ຽວ

ຕິດຕໍ່ມາດ່ວນແນ່ຈະອາສາສະໝັກໄປລ້າງໄຫ້

ເພືອໄດ້ເງິນມາຈ່າຍຄ່າງວດລົດນີ້ຊິ ຕາ ຍ ປະລະເດີ😢

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button