ຂ່າວລາຍວັນ

ແຈ້ງການດ່ວນ

ມາຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ສະພາບການ ລະບາດໃນຊຸມຊົນຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ໃນຂອບເຂດ 7 ເມືອງ, ມີບ້ານແດງເຖິງ 129 ບ້ານ ຕໍ່ສະພາບ ການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໃນແຕ່ລະວັນ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1260/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ຕື່ມອີກ 15 ວັນຕໍ່ຫນ້າ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 01 ຕຸລາ ຫາ ເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການກໍານົດມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ຕາມແຈ້ງການຂອງ

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 260/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍ ສະເພາະໃນການກໍານົດເປົ້າຫມາຍປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID=19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດ້ວຍການສູ້ຊົນເຮັດແນວໃດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ,

ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາໃສ ແລະ ດໍາລົງ ຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຖ້າເສຍຊີວິດ ກໍ່ໃຫ້ມີຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫັນປ່ຽນແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຈາກອັນເປັນປົກກະຕິ ກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVII)-19

ກ້າວໄປສູ່ ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃຫມ່ ໃນເງື່ອນໄຂ COVID-19 ໂດຍມີແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ຄືຂອງປະເທດພວກເຮົາ, ໃນນັ້ນ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ນໍາໃຊ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!