ຂ່າວລາຍວັນ

ທຸ ກ ຄົ ນ ຢູ່ ບ້ ານ

ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານເພື່ ອ ຢຸ ດ ເ ຊື້ ອ ຕອນນີ້ບໍ່ໂຮງ ໝໍ ສະ ໜາ ມເຕັມແລ້ວ ຕອ້ງມີໂຮງ ໝໍ ສະ ໜາ ມເພີ່ມອີກ

ໝົດອາທິດນີ້ຕັ້ງໃຈກັບໄປຢູ່ບ້ານກັບແມ່ສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ກັບ😭😭😭

ລຸ້ນກອ່ນເລກແມ່ນເປີດໂຮງໝໍສະໜາມຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ຈຸດເມືອງຫາດຊາຍຟອງກຽມພອ້ມຮັບຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ

📲📲02078781155📲📲 ຮັບສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ

ຊົມຄຼິບ

ຄຼິບ2

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button