ຂ່າວລາຍວັນ

ຊົມເຊີຍ

29 ກັນຍາ 2021​ ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ກັບຄືນມາໃນບັນດາສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ.​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button