ຂ່າວລາຍວັນ

ຊົມເຊີຍເດີ

ຊວງນີ້ເຖິງເປັນຊວງທີ່ ໂ ຫ ດຮ້ າ ຍ

ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຍັງມີສິ່ງທີ່ດີເກິດຂື້ນ ຊົມເຊີຍເດີຫລານນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜກ້າເຮັດດອກເອົາລູກຫລານໂຕເອງໄປບ່ອນທີ່ ມີ ຄ ວາມ ສ່ ຽງ

ເຮັດດີຍອມໄດ້ດີ👍👏👏

ຊົມຄຼິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button