ຂ່າວລາຍວັນ

ພວກ ເຮົ າ ເ ປັ ນອາສາ

ຈາກ ສີຄຳ ຊາທິລາດ ໂພສ: ພວກເຮົາເປັນອາສາຢູໂຮງຫມໍເມືອງໄຊບູລີມາ 5 ປີແລ້ວ

ຍັງບໍໄດ້ລັດຖະກອນພວກເຮົາໄດ້ອາສາເຂົ້າໄປສູນປິ່ນປົວໂຄວິດເພື່ອປິ່ນປົວພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ

ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຊີວິດເຂົ້າສ່ຽງໃນວຽກງານຂອງພັກລັດພວກເຮົາຂໍໂຕເລກລັດຖະກອນແນ່ ທ່ານນາຍຍົກ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button