ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດ່ວນ ຟ້າຜ່າຊ້າງຕາຍ 18 ໂຕ ຢູ່ອິເດຍ

🐘 ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2021 ຢູ່ພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ໃນລັດ ອັສຊໍາ ປະເທດອິນເດຍ

ໄດ້ເກີດມີເຫດການທາງທໍາມະຊາດ ຟ້າຜ່າ ຝູງຊ້າງ ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 18 ໂຕ ເປັນຊ້າງແມ່ 10 ໂຕ ແລະ ຊ້າງຜູ້ 8 ໂຕ,

ມີບາງໂຕ ຕົກລົງຈາກພູເຂົາ ຫ່າງຈາກຈຸດເກີດເຫດ 100 ແມັດ ແລະ ບາງໂຕ ມີຮ່ອງຮອຍໄຟໄຫມ້ ຈາກຟ້າຜ່າ. ປະຊາຊົນ

ໃນເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງ ໄດ້ນໍາເອົາ ດອກໄມ້ ທູບທຽນ ມາຮ່ວມເຮັດພິທີຝັງສົບ

ບັນດາຊ້າງປ່າເຫຼົ່ານີ້, ນັບເປັນການສູນເສີຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຝູງຊ້າງ ທີ່ມີຈໍານວນນ້ອຍລົງ ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ.

RIP

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button