ຂ່າວລາຍວັນ

ພ່ໍເເມ່ ປະກາດຕາມຫາລູກສາວທີ ຊື່ນາງຫືມ

ພ່ໍເເມ່ປະກາດຕາມຫາລູກສາວທີຊື່ນາງຫືມທີຢູ່ບ້ານອຸດົມເມືອງຮຸນເເຂວງອຸດົມໄຊ

ທີລາວໄປເອົາຜົວຢູ່ບ້ານພູລັນໃຕ້ພົວຊື່ພັນໄຊບ້ານພະລັນໃຕ້ເມືອງວຽງພູຄາເເຂວງຫລວງນຳ້ທາປະຈຸບັນພ່ໍລາວປວຍຫນັກມາຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງຫມ່ໍ150ຕຽງ

ບໍ່ຮູ້ທາງຕິດຕ່ໍຫາລາວຝາກພີນ້ອງຊາວເຟດບຸກທີຮູ້ທີໄປມາຂອງລາວບອກລາວມາຍາມພ່ໍເເມ່ລາວເເດ່. ພ່ໍຊື່ທ່າວທັງ ເເມ່ຊື່ນາງເເພນ.

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເເຊ່ທີໃຈບຸນທັງຫລາຍຖ້າຮູ້ໃຫ້ຕິດຕ່ໍຫາເບີນິ..02052522569

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!