ຂ່າວລາຍວັນ

ຄໍາມ່ວນອອກແຈ້ງການດ່ວນ!

ຄໍາມ່ວນອອກແຈ້ງການດ່ວນ! ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າແຂວງຄໍາມ່ວນ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ ຄຳສັ່ງເລກທີ 08 ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄໍາສັ່ງເຈົ້າແຂວງຄໍາມ່ວນສະບັບເລກທີ 08/ຈຂ ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ2021 ໃຫ້ມີເຂັ້ມງວດ

ຄະນະສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button