ຂ່າວລາຍວັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຍິບ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຍິບ ທີ່ຫິຍບເປັນແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການຢາກຮຽນຫິຍບ ຈຳນວນ 10 ຄົນ

– ຕ້ອງການພະນັກງານ ຊ່ວຍວຽກ 5 ຄົນ ຕ້ອງການພະນັກງານຊາຍ 2 ຄົນ ພະແນກຄີວຊີ 2 ຄົນ

ພະແນກຫິຍບ ພະນັກງານຫິຍບເກດ A ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝົດ 2,000,000 ຫາ 3,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

ພະນັກງານຫິຍບເກດ B ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝົດ 1.700,000 ຫາ 2,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

ພະນັກງານຫິຍບເກດ C ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝົດ 1.400,000 ຫາ 1.600,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

ພະແນກຊ່ວຍວຽກ ລາຍຮັບທັງໝົດ 1,300,000 ຫາ 1,400,000 ຕໍ່ເດືອນ
ໝາຍເຫດ:ບໍລິສັດລ້ຽງເຂົ້າມື້ໜື່ງສາມຄາບ ເຊົ້າ,ສວາຍ,ແລງ ,ມີຫໍພັກ ນ້ຳປະປາ,ໄຟຟ້າ ໃຫ້ຢູ່ຟີ.ມີອໍເດີຕະຫຼອດປີ.

ສົນໃຈເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ ຣິກກາຣ໌ໂດ ກາເມັນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫັວນເໜືອ ມ.ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.ສົນໃຈໂທໃນໂມງການ,

021 352 736 ຫ້ອງການ 020 555 02 454 / ວອດແອັບ020 544 21 546 ວອດແອັບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!