ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດີ ຫ າຍ ດີ ສ ະ ສົ ມ 10.177 ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 04 ກັນຍາ 2021,

ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3,180 ຕົວຢ່າງ.”(1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 156 ) ກໍລະນີ, “( + 92 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 64 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 15,761 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 13 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 07 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 06 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,057 ຕົວຢ່າງ,2. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 02 ) ກໍລະນີ “(+ 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”,3. ແຂວງຫຼວງພະບາງ (+ 12 ) ກໍລະນີ “(+ 07 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 05 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”,4. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ( + 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

5. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 27 ) ກໍລະນີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ “( + 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 25 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,6. ແຂວງສາລະວັນ (+ 46 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,7. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 23 ) ກໍລະນີ, “(+ 17 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 06 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 313 ຕົວຢ່າງ,8. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 32 ) ກໍລະນີ “(+ 12 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 20 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”,

ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 356 ຕົວຢ່າງ;(2). ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ ( 5,568 ) ກໍລະນີ;(3). ປິ່ນປົວຫາຍດີວັນນີ້ ( – 50 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( 10,177 ) ກໍລະນີ;(4). ເສຍຊີວິດ ( 01 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ລວມສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເສັຍຊີວິດ ( 16 ) ກໍລະນີ;(5). ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:(ໜື່ງ). ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 06 ຄົນ:1. ຈຳນວນ 04 ຄົນ ຈາກບ້ານຈອມເພັດເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ (03 ຄົນ ແມ່ນຄອບຄົວດຽວກັນ) ແລະ ອີກ 01 ຄົນ ກໍາມະກອນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງບົກທາງນ້ຳ;2. ຈຳນວນ 01 ຄົນ ຈາກບ້ານຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາແລ້ວ;3. ຈຳນວນ 01 ຄົນ ຈາກບ້ານຫນອງແວງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ (ອົງການ room to read);(ສອງ).

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 06 ຄົນ:1. ຈຳນວນ 02 ຄົນ ຈາກບ້ານສະພານເຫນືອ ທີ່ພົວພັນກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,2. ຈຳນວນ 01 ຄົນ ຈາກບ້ານຫນອງຜື ເປັນເມຍພະນັກງານແພດ ຢູ່ຕຶກເດັກໂຮງຫມໍແຂວງ,3. ຈຳນວນ 03 ຄົນ ຈາກບ້ານວຽງສະຫັວນ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເຫນືອ ແລະ ບ້ານລັດຕະນະລັງສີໃຕ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອ;(ສາມ). ແຂວງຈຳປາສັກ 20 ຄົນ ມາຈາກກຸ່ມ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ກັບກຸ່ມໂຮງໝໍ ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນເມືອງປະທຸມພອນ ທີ່ລາຍງານໃນວັນ ສອງວັນຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ມີມາດຕະການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:• ປີດໂຮງໝໍ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອ ແລະຈັດສັນພະນັກງານປະຈຳການ.• ສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສຳຜັດໃກຊິດ ເພື່ອສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຈຳກັດບໍລິເວນ.• ສືບຕໍ່ຕັ້ງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງອື່ນ.• ປິດບ້ານທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່.• ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃນບ້ານເຂດສ່ຽງ;(ສີ່).

ແຂວງຄຳມ່ວນ 25 ຄົນ:1. ຈຳນວນ 24 ຄົນ ຈາກຊຸມຊົນຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕະຫລາດ ຫລັກ 02 ແລະ 03 (ເກັບຕົວຢ່າງທັງໝົດ 120 ຕົວຢ່າງ);2. ຈຳນວນ 01 ຄົນ ຈາກບ້ານບົງ ແມ່ນຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກ່ອນຫນ້ານີ້ກັບກໍລະນີຢູ່ເມືອງຫີນບູນ;(ຫ້າ). ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 02 ຄົນ ທີ່ເປັນ ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຈາກບ້ານຂຸນບົງ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ;(ຫົກ). ແຂວງຫລວງພະບາງ 05 ຄົນ:1. ຈຳນວນ 03 ຄົນ ແມ່ນຄອບຄົວດຽວກັນ (ພໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກ) ຢູ່ບ້ານພູຊ້າງຄຳ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ທີ່ເປັນເຊື່ອມໂຍງກັບບ້ານ ໂຄມຂວາງ ທີ່ເຄີຍລາຍງານຜ່ານມາ;2. ຈຳນວນ 01 ຄົນ ຈາກ ບ້ານປ່າໄຜ່;3. ຈຳນວນ 01 ຄົນຈາກ ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ.(6).

ລາຍລະອຽດຄົນເຈັບເສຍຊີວິດໃໝ່: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 31 ປີ, ບ້ານ ໜອງເດີນ, ເມືອງ ສອງຄອນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຕິດເຊື້ອໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ໄລຍະປິ່ນປົວບໍ່ມີອາການຫຍັງ ມີແຕ່ມັກເຈັບກະເພາະເປັນບາງຄັ້ງຄາວ,

ຮອດວັນທີ່ 30 ສິງຫາ 2021 ມີອາການໄຂ້,ເຈັບກະເພາະຮຸນແຮງ ແຕ່ອາການຊີວິດປົກກະຕິດີ ໝໍໄດ້ໃຫ້ຢາຕາມອາການ ແລະ ບັນເທົາລົງ, ຮອດເວລາ 11:00ມ ຂອງວັນທີ່ 31 ສີງຫາ 2021 ຜູ້ກ່ຽວເມື່ອຍ, ມີຮາກອອກເລືອດ ແລະ ກະວົນກະວາຍ ອາການຊີວິດບໍ່ປົກກະຕິຄວາມດັນເລືອດສູງ 170/100, ຊີບພະຈອນ 116 ເທື່ອ, ປະລິມານອົກຊີແຊນໃນເລືອດ 77 ເປີເຊັນ, ໝໍໄດ້ໃຫ້ຢາເຊີດຊູ ຈົນຮອດວັນທີ 03 ກັນຍາ 2021, ເວລາ 17:25 ໂມງ ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ,

ທາງແຂວງໄດ້ມ້ຽນສົບຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!