ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດີ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 01 ກັນຍາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3,828 ຕົວຢ່າງ.”(1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ ຈຳນວນ ( + 274 ) ກໍລະນີ, “( + 220 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 57 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 15,289 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 02 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,008 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 18 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

3. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ (+ 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

4. ແຂວງຫຼວງພະບາງ (+ 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

5. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

6. ແຂວງວຽງຈັນ ( + 02 ) ກໍລະນີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

7. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 08 ) ກໍລະນີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 04 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

8. ແຂວງສາລະວັນ (+ 03 ), ” (+ 03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

9. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 179 ) ກໍລະນີ, “(+ 167 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 12 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,173 ຕົວຢ່າງ,

10. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 59 ) ກໍລະນີ “(+ 45 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 14 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”,

ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 576 ຕົວຢ່າງ;(2). ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ ( ) ກໍລະນີ;(3). ປິ່ນປົວຫາຍດີວັນນີ້ ( – ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( ) ກໍລະນີ;(4). ເສຍຊີວິດ ( 00 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ແລະ ລວມສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເສັຍຊີວິດ ( 14 ) ກໍລະນີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!