ຂ່າວລາຍວັນ

ສະຫະລັດ ພົ ບ ວັ ກ ຊີ ນ ໂມເດິນນາ

ໜັງສືພິມ ວໍຊັງຕັນ ຂອງສະຫະລັດລາຍງານວ່າເມື່ອວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ວ່າ: ມີລາຍງານຫລ້າສຸດທີ່ແຈ້ງວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ຊະນິດ ໂມເດິນນາ ອາດມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈອັກເສບໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຫລາຍກວ່າທີ່ເຄີຍລະບຸໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາຍງານດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າຍັງອາດຈະໄວເກີນໄປທີ່ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມດ້ານຢາຈະສະຫລຸບຜົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີການຄວົ້ນຄວ້າເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ອນຈະມີການກຳນົດຂໍ້ແນະນຳອອກມາ.

ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມເບິິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດວັກຊີນທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ໄດ້ແກ່ ໄຟເຊີ ແລະ ໂມເດິນນາ ໃຫ້ມີການກຳນົດຄຳເຕືອນເທິງສະຫລາກຢາ ວ່າວັກຊີນດັ່ງກ່າວອາດເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພາວະກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈອັກເສບ, ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນພົບໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊາຍໄວໜຸ່ມຫລາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນໆ ແຕ່ຫາກປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຈາກການສັກວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ແລ້ວ ຍັງນັບວ່າມີປະໂຫຍດໃນການປ້ອງກັນໂຣກຫລາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນອີກຫລາຍ.

ຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນຫລ້າສຸດພົບວ່າ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດໂມເດິນນາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພາວະກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈຂາດເລືອດຫລາຍກວ່າ ໄຟເຊີ ປະມານ 2,5%, ເຊິ່ງທີມວິໄຈກຳລັງກວດສອບ ແລະ ເນັ້ນໄປທີ່ຂໍ້ມູນຂອງການາດາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍສະເພາະຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມເພດຊາຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 30 ປີ ທີ່ພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພາວະຫົວໃຈຂາດເລືອດຫລາຍກວ່າ.

ທີ່ມາ: ແຊນແນວນິວເອເຊຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button