ຂ່າວລາຍວັນ

ຊົມເຊີຍ ທ່ ານ ແ ມ່ ປ້າ ອໍ ລະ ດີ ທອມຊັນ

ໜ່ວຍງານໂຮງເຢັນ,​ໂຮງໝໍແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້ສົ່ງ ສະກ ານ ມ້ ຽນ ສົ ບ ຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງ, ຂອບໃຈທ່ານແມ່ປ້າອໍລະດີ ທອມຊັນ

ໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ໄດ້ໂມທະນາຊ່ອຍຄ່າມ້ຽນສົບດັ່ງກ່າວມູນຄ່າ 1,800,000 ກີບແລະປັດໃຈ

ຈຳນວນນື່ງຂອງດຣສີນທຳ ປະກອບສ່ວນເພີ້ມເຕີມ,​( ຜູ້ເສຍຊີວິດບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂກວິດ)

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button