ຂ່າວລາຍວັນດູດວງ

ດ່ວນບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຄົນລາວ ທັງຫມົດ 200 ຄົນ

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານແບບເປີດກວ້າງ ໂດຍອີງສະພາບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງບໍລິສັດ, ລາຍລະອຽດການຮັບສະໝັກມີດັ່ງນີ້:

1. ຈຳນວນ, ວິຊາສະເພາະ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຈຳການການປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕັ້ງນີ້ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທັງຫມົດ 200 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານໃນຕາຕະລາງຂັດຕິດ. ການຮັບພະນັກງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສຳລັບຕຳແໜ່ງງານຂັ້ນປະຕິບັດການ ແລະ ພະນັກງານຈະຖືກສັງກັດຢູບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນ ຈຳກັດ.

2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ

1) ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ບໍ່ມີປະຫວັດທີ່ບໍ່ດີ

2) ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຂື້ນໄປ ແລະ ຈະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ. ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍຈະພິຈາລະນາພິເສດ, ຖ້າຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຈີນ ຫລື ຮຽນຈົບຈາກ ສປ ຈີນ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ.

3) ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ຕາບອດສີ, ໃຈ້ແຍກສີໄດຊັດເຈນ, ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ.

4) ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຄົບສອງເຂັມ,

5) ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບບໍລິສັດ ແລະ ການຊີ້ນໍານໍາພາຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລະບຽບການປ້ອງກັນແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວີດ.

6) ອາຍຸບໍ່ກາຍ 30 ປີ (ນັບຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021)3.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

1) ປີ້ນແບບຟອມຂຽນ ແລະ ສະແກນແບບຟອມພ້ອມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສົ່ງມາທີ່ອີເມວ hr-200@lcrc.ltd ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດ.4. ອື່ນໆ

1) ຍື່ນເອກະສານສະເພາະເອກະສານທາງອອນລາຍເທົ່ານັ້ນ, ຈະບໍ່ຮັບການສະໝັກຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆ.

2) ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂໍ້ມູນປອມ ຈະຖືກຕັດສິດ.

3) ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາເບີໂທລະສັບ ແລະ ເປີດໂທລະສັບໃຫ້ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານໄດ້ຕະຫລອດໃນຊ່ວງການຮັບສະໝັກວຽກ, ບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆໃນກໍລະນີ ຕິດຕໍ່ຜູ້ສະໝັກບໍ່ໄດ້. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ.

4) ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງແຈ້ງການຮັບສະໝັກສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5) ໝົດກຳນົດຮັບເອກະສານ ວັນທີ 30 ສິງຫາ 20216) ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນໂມງເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນພົວພັນວຽກ: 8:30 – 11.30 ຫາ 14:00 – 17:00ຕິດຕໍ່: 020 55784880

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!