ຂ່າວລາຍວັນ

ບ່າ ວ ລ າວ ບ່າວໄທຍ ອົ ກ ຫັ ກ ເປັນ ແຖວ

ບ່າວລາວ ບ່າວໄທຍ ອົກຫັກເປັນແຖວ

ພອນກາຍເປັນຂອງເຂົາແລ້ວ 😖😰

ໜ້າໜ້າຕະມຸຕະມິ ສາວພອນວ່າຊ້ອມອຸ້ມໄວ້ ວ່າຊານ ຄືຢູ່ຫວາທຸກຄົນ 😅

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button