ສັບພະຄຸນ

ແຊບອກຕໍ່ເດີ ຢາດີລິດສິດວງທວານແລະຢູ່ໃນຮູກົ້ນມີຕິ່ງຍາວແຍ່ອອກມາ

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອເພັດສັງກາດມັນເປັນຢາດີລິດສິດວງທວານແລະຢູ່ໃນຮູກົ້ນມີຕິ່ງຍາວແຍ່ອອກມາ ມີພໍ່ອາວຄົນນຶ່ງເປັນແບບທີ່ວ່າມານັ້ນລາວໄດ້ເອົາເຄືອອັນນີ້ມາຕົ້ມກີນໃນອາທິດນຶ່ງອາການດີຂື້ນ

ໃນປະຈຸບັນນີ້ດີແລ້ວ ວິທີໃຊ້ໃຫ້ເອົາມາຕັດເປັນຕອ່ນຍາວ10ຊຕມແລ້ວເອົາກຳນຶ່ງມາຕົ້ມໃສ່ນຳ້ລີດເຄິ່ງຕົ້ມຟົດໃຫ້ຍັງນຶ່ງລີດແລ້ວກີນແທນນຳ້ເລີຍ ຫມາຍເຫດ:

ເຄືອຢານີ້ຢາກໃຫ້ເປັນຢາດີແທ້ໆໃຫ້ຂໍເອົາບໍ່ຊື້ຈຶ່ງຈະດີແລະຕອນກີນຂະລຳເຫລົ້າເບຍ ຂີງຂ່າເຂົ້າຂົ້ວ ຫົວສີໃຄຂອງດອງໄກ່ຫມາກເຜັດ.

ຫມາກພາ້ວນຳ້ອັດລົມຫມາກຖົ່ວດີນ ຂໍໃຫ້ໃຊ້ລອງເບິ່ງເດີເພາະມີຜູ້ກີນດີມາແລ້ວຈຶ່ງລົງບອກເພື່ອບຸນເທົ່ານັ້ນແລ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button