ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດີ ສປປ ລາວ 🇱🇦 ຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ຫາຍດີ 4,178 ຫາຍດີໃໝ່ 294 ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 07 ສິງຫາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3,884 ຕົວຢ່າງ.”

(1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈຳນວນ ( + 354 ) ກໍລະນີ, ” ( + 327 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ (+ 27 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 8,132 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 49 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 49 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,636 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງວຽງຈັນ (+ 05 ) ກໍລະນີ “(+ 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 03 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,
3. ແຂວງໄຊຍະບູລີ (+ 06 ) ກໍລະນີ “(+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 05 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

4. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 13 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ເປັນຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ (ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ),

5. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

6. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 57 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

7. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (+ 157 ) ກໍລະນີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 153 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 607 ຕົວຢ່າງ,

8. ແຂວງຈຳປາສັກ (+ 74 ) ກໍລະນີ ” ( + 70 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 525 ຕົວຢ່າງ;

(2). ປິ່ນປົວຫາຍດີວັນນີ້ ( – 294 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( 4,178 ) ກໍລະນີ;

(3). ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ ( 3,946 ) ກໍລະນີ;

(4). ເສຍຊີວິດ (+ 01 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ລວມສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເສັຍຊີວິດ ( 08 ) ກໍລະນີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button