ຂ່າວລາຍວັນ

ສ.ອ າ ເ ມ ລິ ກາ ສຳເລັດການ ຈັ ດ ສົ່ ງ ວັ ກ ຊິ ນ 110 ລ້ານໂດສ

ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຈັດສົ່ງວັກຊິນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 110 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແກ່ 60 ກວ່າປະເທດ (ລວມທັງ ສປປ ລາວ ທີ່ຫາກໍ່ຈັດສົ່ງມາຮອດນຳດ້ວຍ)

ສະຫະລັດອາເມລິກາປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄັງວັກຊິນ ແລະ ນີ້ເປັນພຽງການເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.

💉The United States has donated and delivered more than 110 million doses to more than 60 countries (including the recent delivery to Laos!) 🇺🇸🤝🇱🇦.

It’s clear that the United States is delivering on our promise of serving as an arsenal of vaccines for the world—and we are only just beginning.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button