ຂ່າວລາຍວັນ

ພະນັກງານແພດ ບ່ອນເຮັດວຽກ ຢູ່ ສະ ຫ ນ າ ມບິນ ຕິດເຊື້ອໂຄ ວິດ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກໍລະນີຢັ້ງຢືນ ກໍລະນີຢັ້ງຢືນ 2382: ເພດຍິງ, ອາຍຸ 52 ປີ, ອາຊິບ: ພະນັກງານແພດ ບ່ອນເຮັດວຽກ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ມາຊ່ວຍຢູ່ຈຸດກັນກ່ອງ ຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດໂຄວິດ ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານສອນໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

* ຜ້ານມາບໍ່ມີພະຍາດຊໍາເຮືອ ຫຼືພະຍາດປະຈໍາໂຕຫຍັງ • ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັ້ມ

• ບໍ່ມີອາການສະແດງ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

ວັນທີ 28/7/2021: ເວລາ 8:30- 12:00: ໄດ້ໄປສະຫນາມບິນ ມີກົມຄວບຄຸມລົງຕິດຕາມໄດ້ມີການຖ່າຍທໍາກັບສຸຂະສຶກສາ ມີ 12-15 ຄົນ ເວລາ 12:30 : ໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານເດືອງໃນແຖວຕະຫຼາດສະຫວັນໄຊ ໃນຈຸດ ຂາຍບັດ, ຂາຍເຄື່ອງຢາງ, ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ເວລາ 13:00:

ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຂົ້າມາສູນກັ່ນກັນໂພນສະຫວ່າງເຫນືອ ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ປະມານ 10-12 ຄົນ ເວລາ 20:30 ໄດ້ໄປສົ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງວິເຄາະໂຮງຫມໍແຂວງ ແລ້ວກັບເຮືອນ. ວັນທີ 29-31 /07 ຫາ ວັນທີ 1/8/2021: ເວລາ 7:00 ໂມງ ໄດ້ເອົາເຄື່ອງໄປລົງຮ້ານຢູ່ຕະຫຼາດສາມັກຄີໄຊ ໃຫ້ລູກຂາຍ ແລ້ວກໍ່ອອກມາ, ເວລາ 10:00 ໂມງ ໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານເຄື່ອງໃນແຖວຕະຫຼາດສະຫວັນໄຊໃນຈຸດ ຂາຍບັດ, ຂາຍເຄື່ອງຢາງ, ເຂົ້າສູນກັນ

ກ່ອງຢູ່ໂພນສະຫວ່າງເພື່ອ ເວລາ 11:00 ໄດ້ໄປເອົາເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງການ ແລ້ວກັບອອກມາສູນກັນກອງດຄວາມສ່ຽງ ວັນທີ 30/8/21 : ເວລາ 16: 30 ໂມງ ໄດ້ໄປກວດຕາ ຢູ່ໂຮງຫມໍຕາ ມີພະນັກງານ 1 ຄົນ ເວລາ 20:30 ໄດ້ໄປສົງຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງວິເຄາະໂຮງຫມໍແຂວງ ແລ້ວກັບເຮືອນ,

ຄັ້ງທີ່ 01 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງໃນວັນທີ 24/07/2021: ຜົນກວດ ອອກມາເປັນລົບ ຄັ້ງທີ່ 02 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງໃນວັນທີ 31/07/2021 ໃນວັນທີ 2/08/2021: ເວລາ 9:20 ໂມງ ໄດ້ໄປສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນຈຸງເຕັກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງລົດ ເວລາ 10:00 ໂມງ ໄດ້ເຂົ້າທະນາຄານການຄ້າ ສາຂາ ດົງດໍາດວນ ຢູ່ປ້ໍາ ປຕທ ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວອອກມາ

ໄດ້ໄປສົ່ງລູກລົງຕະຫຼາດສາມັກຄີໄຊ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງລົດ ເວລາ 10:15ໂມງ ໄດ້ເຂົ້າໄປຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ, ຫ້ອງເລຂາ, ຫ້ອງການເງິນ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ເວລາ 10: 45 ໂມງ ໄດ້ອອກຈາກພະແນກສາທາ ແລ້ວໄປແວ່ຕະຫຼາດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ໃນຈຸດເກົ່າທີ່ເຄີຍຊິ ແລ້ວອອກ ມາສູນກັນກອງ ໂພນສະຫວ່າງ ເວລາ 11: 00 ໂມງ ຫ້ອງວິເຄາະໂຮງຫມໍແຂວງ ແຈ້ງຜົນກວດອອກເປັນບວກ ຈຶ່ງເຂົ້ານອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງ ຫມໍແຂວງ ຕຶກໂລກຊາ ໂຮງຫມໍແຂວງ ແຂວງຫວັນນະເຂດ

ກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອ

• c ມີທັງຫມົດ 06 ດົນ ເປັນຄົນໃນຄອບຄົວ (ຜົວ , ລູກສາວ, ລູກຊາຍ, ແລະ ຫຼານ 2 ຄົນ ຜົວຂອງຫຼານສາວ, ), • ໃນວັນທີ 2/08/2021: ໃນຄອບຄົວໄດ້ໄປເກັບຕົວຢ່າງແລ້ວ 06 ຄົນ(ລໍຖ້າຜົນກວດ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!