ຂ່າວລາຍວັນ

ອົງການອະນາໄມໂລກເ ຕື ອ ນ ໃຫ້ເ ຝົ້ າ ລະ ວັ ງ ຜູ້ຕິດ ສ າ ຍ ພັນເ ດ ລຕາເພີ່ມຂີຶ້ນ

📣🦠ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນໃຫ້ເພົ້າລະວັງ ເນື່ອງຈາກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສາຍພັນເດວຕ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ໃນ 132 ປະເທດທົ່ວໂລກແລ້ວ.

ໂຄວິດສາຍພັນເດວຕ້າ (ສາຍພັນອິນເດຍ) ເປັນສາຍພັນທີ່ລະບາດໄດ້ໄວກວ່າສາຍພັນອື້ນໆ ແມແຕ່ຄົນທີ່ສີດວັກຊີນແລ້ວກໍ່ຍັງມີເຊື້ອ ແລະ ສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ເທົ່າກັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ເປັນສາຍພັນທີ່ຕິດ ແລະ ແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍຄືກັບອີສຸກອີໄສ , ຈະມີອາການຮຸ ນ ແ ຮ ງ ກວ່າສາຍພັນອື້ນໆ.

ຜູ້ອຳນວຍການອະນາໄມໂລກຮຽງຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວໂລກເລັ່ງສີດວັກຊີນກ່ອນໄວຣັດສ໌ໂຄວິດຈະກາຍພັນໄປຫຼາຍກ່ວານີ້

Source: เรื่องเล่าเช้านี้#ເຈາະຈີ້ມທຸກເລື່ອງລາວadmin May

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button