ຂ່າວລາຍວັນ

ແຊຕໍ່ໄດ້ບຸນ ບອກຕໍ່ໆ..ຢາດີຫ ມາ ກ ໄຂ່ ຫ ລັ ງອັ ກ ເ ສ ບ

ແຊຮຕໍ່ໄດ້ບຸນ ບອກຕໍ່ໆ…ອັນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຫຍາ້ຝລັ່ງ(ບູຮານເອີ້ນຫຍາ້ຄູລາ)ເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງແຕ່ຈະແນະນຳໃຊ້ເປັນຢາດີຫມາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບຊຸດໂຊມຂັ້ນສາມເຮັດກີນ 1 ເດືອນເຊົາທັນທີດີ100%

ວິທີໃຊ້ເອົາຍອດອອ່ນແລະໃບມາຊອຍແລ້ວນຳໄປຕາກແດດພໍໃບໂຮບຫນອ້ຍນື່ງແລ້ວເອົາໄປຂົ້ວໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວນຳມາແຊ່ນຳ້ຮອ້ນກີນຄືຊາຄັ້ງລະຢິບນື່ງກີນເຊົ້າລະຈອກກອ່ນອາຫານ(ມື້ລະຈອກ)

ພຽງ30ວັນເຫັນຜົນດີປົກກະຕິເລີຍໃຜເປັນລອງເຮັດກີນໂລດຢ່າຟາ້ວເຊື່ອອາຈານມີຜູ້ກີນມາແລ້ວໄປກວດທາ່ນຫມໍບອກວ່າດີປົກກະຕິແລ້ວສາທຸໆໆຂໍໃຫ້ເພື່ອນໆຈົ່ງມີສຸຂພາບດີດວ້ຍເທີ້ນຯ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button