ຂ່າວລາຍວັນ

R I P ທີ ຮັ ກ ລັ ບ ໄຫ້ ສະ ບາ ຍ ເດີ

R I P😭ທີຮັກ ລັບໄຫ້ສະບາຍເດີ😭ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຄົນທາງນີ້ເດີ😭ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າເດີ 🥰

ບໍ່ມີອີກແລ້ວເນາະຄົນທີ່ຄອຍຫ່ວງຄອຍຮ້າຍຂ້ອຍຄອຍບອດຮັກຂ້ອຍ😭😭ໃສເຈົ້າວ່າສິບໍ່ຖີ້ມຂ້ອຍໃສເຈົ້າວ່າສິຢູ່ນຳຂ້ອຍຕະຫລອດໄປ😭😭

ແນວໃດກະຮັກເດີ ຂອບໃຈທີ່ຮັກກັນມາຕະຫລອດ😭ຮັກເດິ

ທີາມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button