ຂ່າວລາຍວັນ

ອີຕົນແດ່

ພໍ່ປ່ວຍໂຄ ວິ ດ ລູກຫມົດທາງຮັກສາ ນຳພໍ່ຂຶ້ນລົດໄປຖີ້ມວັດ ເລື່ອງນີ້ ເປັນຂ່າວ ທີ່ເຫັນເຖິງບຸບພະກາລີຫລືຈິດໃຈ ຢ່າງຫຍິ່ງ ເພາະ ລູກທີ່ເປັນດັ່ງສາຍ

ເລືອດເມື່ອເຫັນ ເຫດການແບບນີ້ ກໍ່ບໍ່ມີທາງອອກ ນຳພໍ່ໄປຖິ້ມ ໃວ້ຂ້າງທາງ ຢູ່ວັດ ສຸດທ້າຍ

ພະແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ວັດ ພ້ອມກັນຊ່ວຍເຫລືອ ຍຸກວັດໃຈ ຍຸກວັດຄສາມດີ ລາຍງານ.

ຂ່າວ ວັນນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!