ຂ່າວລາຍວັນ

ວ້າວ! ຟູ ດແ ພ ນ ດ້ າ ລາວ ມີ ໄ ຣເ ດີ້ ສົ່ງອາຫານ ແບບລົດຖີບ

ວ້າວ! ຟູ ດ ແພ ນ ດ້າ ລາວ ມີໄຣເດີ້ສົ່ງອາຫານ ແບບລົດຖີບ ແລ້ວຫວາ?

ຄັກຫຼາຍ ຖືກໃຈສາຍປັ່ນລະບາດນີ້. ຄັນສິວ່າໄປກະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖີງອາຊີບສົ່ງອາຫານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລົດຈັກ ກະເຮັດໄດ້ແລ້ວດຽວນີ້.

ຜູ້ໃດກຳລັງຊອກວຽກເຮັດ ຫຼື ຢາກເຮັດວຽກເສີມກະລອງຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດເພິ່ນເບິ່ງເດີ້ !!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button