ຂ່າວລາຍວັນ

ແຊຕໍ່ ສ າ ນຕັ ດ ສິ ນຄະດີ ນາງ ຕິນ່າ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ 5 ຄົນ

ການຕັດສິນ ຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ເມສາ 2021 ມີດັ່ງນີ້

1. ນາງພາວະດີ (ຕຸກຕິກ) ຕິດຄຸກ 5 ປີ 1 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 52,5 ລ້ານກີບ.

2. ນາງພອນມີນາ (ຕີນາ #59) ຕິດຄຸກ 3 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 27,5 ລ້ານກີບ

3. ທ້າວພານ ຕິດຄຸກ 1 ປີ 6 ເດືອນ, ພ້ອມປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບ

4. ທ້າວພູໃສ (ຕີ້) ຕິດຄຸກ 3 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 27,5 ລ້ານກີບ

5. ທ່າວນີນ່າ (ຂັບເຮືອ) ຕິດຄຸກ 1 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບ

6. ທ້າວສົມປະສົງ (ຂັບເຮືອ) ຕິດຄຸກ 1 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!