ຂ່າວລາຍວັນ

ແຊບອກຕໍ່ ຖ້າບໍ່ດີບໍ່ແນະນຳ ເປັນຢາປວດລິດຊິດວງ ດີແທ້ໆເດີພີ່ນ້ອງ

ບ້ານຂ້ອຍເອີ້ນວ່າຫມາກເປົ້າ ເປັນຢາປວດລິດຊິດວງ ດີແທ້ໆເດີພີ່ນ້ອງ ຂ້ອຍລອງມາແລ້ວກັບຕົວເອງ ຖ້າບໍ່ດີບໍ່ແນະນຳ

ໃຜເປັນບໍ່ຍາກຜ່າຕັດເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳໄດ້ວິທີຂັ້ນຕອນການໃຊ້ເຮັດຍາ ປອກ ແລະຝານເປັນຮູບຈວຍ ນຳເອົາດ້ານບໍ່ປອກໄປຂາງໄພໃຫ້ຮ້ອນແລ້ວມາປະໃຫ້ອຸ່ນໆ

ອຸ່ນໆແລ້ວນຳໄປນັ່ງເອົາດ້ານທີ່ປອກນັ້ນມາສຸບໃສ່ຮູທະວານແລ້ວນັ່ງປະມານ10_15ນາທີຕໍ່ຄັ້ງມື້ລະສອງສາມເທື່ອແລ້ວແຕ່ຜູ້ສະດວກ ໃຊ້ປະມານສອງສາມມື້ເລີ້ມຮູ້ສືກໄດ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button