ຂ່າວລາຍວັນ

ດ່ວນ ແຊບອກຕໍ່ ຈັບໄດ້ຄົນລັກລົດຈັກ ໃຜລົດເສຍໃຫ້ມາພົວພັນເອົາເດີ

15/6/2021ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານນາລັງເມືອງເຟືອງແຂວງວຽງຈັນ

ໄດ້ຈັບຄົນຂີ້ລັກໄດ້ຜ້ອມຂອງກາງຄືລົດຈັກເວບ100ຕາມຮູບທີ່ເອົາລົງ ຂໍມູນຜູ້ລັກໄຫ້ການວ່າລັກມາແຕ່ແຖວຝາກລີ້ກ

ຖ້າລົດຜູ້ໃດເສຍມາພົວພັນເອົາເດີຄົນຂີ້ລັກເປັນເພົ່າມົ້ງມາແຕ່ບ້ານໜອງຫຼວງຜາບ່ອງ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button