ຂ່າວລາຍວັນ

ແຊບອກຕໍ່ໆ ໃຜແດ່ ຄ່າໄຟ້ຂື້ນແພງ 2ຫາ 3 ເທົ່າ ເອົາມາສັງເກດເບິ່ງເດີ

ມາສັງເກດແລ້ວກະເຫັນຫລາຍຈຸດຜິດພາດ

1. ເລກຄັ້ງກ່ອນຈົດ41393 ແລະເລກຄັ້ງນີ້ຈົດ41393 ເທົ່າກັນແປວ່າແນວໃດ

2.ກົ່ງເຕີ້ຕົວຈິງ1086ຜິດດ່ຽງໄປຮອດ41393

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button