ຂ່າວລາຍວັນ

ພົບເທບພະບຸດນ້ອຍຖືກແມ່ໃຈມານເອົາມາຖີ້ມ ຂຽນໜັງສືສອງແຖວປະໄວ້ໃຫ້ຜູ້ພົບເຫັນ

ມື້ນີ້ມີຂ່າວສຸກເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ທີ່ເຫັນແມ່ໃຈຍັກໃຈມານເອົາລູກນ້ອຍໆຫາກໍ່ເກີດໃສ່ແກັດມາຖີ້ມ ແລະໃຈລາວກ້າຫຼາຍຖີ້ມໜ້າວັດທາດຫຼວງ ຈຸດທີ່ມີຜູ້ຄົນຜ່ານໄປ-ມາຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ແອນ້ອຍນັ້ນໄດ້ຈາກໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ຫວັງວ່າແອນ້ອຍຜູ້ໂຊກຮ້າຍຄົນນີ້ຈະໄດ້ເກີດໃໝ່ໄວໆກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຼຜູ້ຮ້ ແລະເຫັນເຫດການຕ່າງກໍ່ບອກວ່າ: ເປັນຕາອີ່ຕົນແທ້ເດ ທີ່ເກີດມາບໍ່ມີບຸນ ເກີດຜີດບ່ອນ 🙏 ໄດ້ແຕ່ພາວະນາຂໍໃຫ້ຫຼານນ້ອຍ …. ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິເດີ້ ໄປເປັນເທວະດາຕົວນ້ອຍຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ສ່ວນພໍ່ແມ່ໃຜກໍຢາກຮູ້ວ່າເຮັດດ້ວຍຫຍັງ??ຄືຕໍ່າຊ້າໄດ້ຂະໜາດນີ້ ເດັກນ້ອຍເກີດມາຖ້າຢູ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງອິນດູຍິ່ງກວ່າຊີວິດ ຫຼື ບຸບໍມີຈາກໄປແລ້ວກໍ່ປານປາດດວງໃຈຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດອອກເປັນຊິ້ນໆ ຕ້ອງເອົາລູກໄປຢູ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນເປັນທີ່.

ແຕ່ນີ້ຍິ່ງດັ່ງສັດເດລະສານແທ້ … ບໍ່ສົມຄວນທີ່ເກີດມາເປັນ “ ຄົນ “ 😡 ຈິ່ງສົງໄສວ່າ ໜ້າຈະເປັນພວກທີ່ບໍ່ພ້ອມແຕ່ເກີດມີລູກກ່ອນ ທີ່ໜ້າເຈັບໃຈຄືບໍ່ຕ້ອງການເອົາ, ຄວນປ້ອງກັນເວລາທີ່ເຮັດ … ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມີລູກອອກມາແລ້ວບໍ່ຮັບຜີດຊອບ … ເພາະຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ໜື່ງທີ່ອອກມາລືມຕາເບີ່ງໂລກແລ້ວ ຢາກໄດ້ຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນຈາກພໍ່ແມ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປົກປ້ອງຈົນເຕີບໂຕ.

ແຕ່ກໍລະນີນີ້ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ພຽງແຕ່ຂຽນຈົດຫມາຍຖີ້ມປະໄວ້ນໍາສົບເດັກ ແລ້ວເອົາສົບເດັກໃສ່ແກັດຖີ້ມຂ້າງຂີ້ເຫຍື້ອແຖວວັດທາດຫລວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄໍາວ່າບໍ່ມີເງີນມ້ຽນຄາບອາບສົບລູກນີ້ໃດ ທີ່ເຮັດໄດ້ຂະຫນາດນີ້ … ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ເຫັນແກ່ໂຕຫລາຍກວ່າ . ຄົນທີ່ບໍ່ມີຫົວໃຈ ບໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງໂຕເອງ.

ຂໍໃຫ້ແອນ້ອຍໄປພົບພໍ່ແມ່ທີ່ດີ

ພາບສຸດທ້າຍສົ່ງຫຼານນ້ອຍຜູ້ໂຊກຮ້າຍໃຫ້ຊາດໜ້າເກີດມາໂຊກດີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button