ຂ່າວລາຍວັນ

ມື້ນີ້ ລາວ

ວັນທີ28.12.2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທັງໝົດ ຄົນ ພາຍໃນ 24 ຊມ

ມື້ນີ້ເພີ່ມໃຫມ່

ມື້ນີ້ ຕິດ​ເພີ່ມໃຫມ່ +962 ຄົນ (ເສັຍຊີວິດໃຫມ່ ຄົນ. ນະຄອນຫລວງ ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄົນ, ບໍລິຄຳໄຊ ຄົນ) ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 961 ຄົນ….

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 28/12/21, ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ 7291 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ກວດພົບເຊື້ອ 962 ຕົວຢ່າງ, . ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 500ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 6ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 3ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ເຊກອງ (SK) 5 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 9 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 51 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ວຽງຈັນ (VTo) 47 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 57 ຄົນ

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT).20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 84 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 39 . ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 48 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM)12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX)19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 11 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button