ຂ່າວລາຍວັນ

ມື້ດຽວ ເສຍຊິວິດ +11 ຄົນ

ໄປດີເດີ້ລຸງລອງ ທ. ອຸດົມພອນ ໄຊໂກສີ ໄປຢູ່ເທີ່ງຟ້າພຸ້ນລະເດີ້#ຍ້ອນບັກໂຄວິດ

ມັນພາກຄົນດີໆໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ😭😭😭

ທີ່ມາ

ລາຍລະອຽດ 11 ຄົນມື້

ຜູ້ທີ 1• ເພດຊາຍ ອາຍຸ 68 ປີ, ບ້ານ ນໍ້າງາ ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ປະດົງຂໍ່, ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ

ຜູ້ທີ 2• ເພດຊາຍ ອາຍຸ 70 ປີ ບ້ານໂjຍ ເມືອງແປກ ຊຽງຂວາງ. ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ປະດົງຄໍ່; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ

ຜູ້ທີ 3• ເພດຊາຍ ອາຍຸ 63 ປີ ບ້ານ ດອນເກົ່າ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ , • ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: CKD stage 5 on HD; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ

ຜູ້ທີ 4 ່• ເພດຊາຍ ອາຍຸ 37 ປີ, ບ້ານ ປາກຕອນ ເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , • ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ; ສັກວັກຊີນຊີໂນຟາມຄົນ 2 ເຂັມ

ຜູ້ທີ 5ເພດຍິງ ອາຍຸ 36 ປີ ບ້ານ ນາເລົ່າ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ່ ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ; ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ COVID 19 ່

ຜູ້ທີ 6• ເພດຍິງ ອາຍຸ 60 ປີ ບ້ານ ດອນແດງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ພະຍາດປະຈໍາໂຕ: DM, HTA, cardiovascular disease ່

ຜູ້ທີ 7• ເພດຊາຍ ອາຍຸ 88 ປີ ບ້ານໂພນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ,• ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: CKD, DM, HTA; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ່

ຜູ້ທີ 8• ເພດຍິງ ອາຍຸ 55 ປີ ບ້ານ ທ່ານາກ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,• ພະຍາດປະຈໍາໂຕ: HTA, DM, CKD; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ 9 ່

ຜູ້ທີ 9• ເພດຊາຍ 57 ປີ, ບ້ານ ໂພນສູງ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ • ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ວັນນະໂລກ; ສັກວັກຊີນ J& J

ຜູ້ທີ 10• ເພດຍິງ ອາຍຸ 73 ປີ, ບ້ານທ່າ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ,ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: DMACKD ,HTA ; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ,

ຜູ້ທີ 11• ເພດຍິງ 87 ປີ ບ້ານ ໂພນຄໍາໃຕ້, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ • ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button