ຂ່າວລາຍວັນ

ແຊບອກຕໍ່ ງົດອອກໄປຫາພີ່ນ້ອງ ຫາໝູ່ຄູ່ ສະຖາທີສຽງ

ຊ່ວງນີ້ງົດອອກໄປຫາພີ່ນ້ອງ ຫາໝູ່ຄູ່

ໄປຫຼິ້ນບ້ານໝູ່ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ບໍ່ມີວຽກແທ້ໆ ກໍ່ຢູ່ເຮືອນສາ

ທຸກທີຕອນນີ້ກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກເດືອນກ່ອນ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າໄວຣັສມັນຢູ່ໃສ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button